PUC (Préstec Unificat Consorciat)

El Préstec Unificat Consorciat (PUC) és un servei gratuït que permet als usuaris autoritzats sol·licitar i tenir en préstec documents de les biblioteques de les institucions que formen part del CSUC.
 
                           Accés a ENCORE          
 

Aquest servei també implica la lliure circulació d'usuaris per qualsevol biblioteca de les institucions participants, sempre que es presentin degudament identificats amb el carnet d'estudiant de la URL (el carnet de Biblioteca IQS o cap altra identificació NO serà vàlida), tot i que en èpoques de màxima afluència tindran prioritat els alumnes de cada centre i es podria limitar l'accés. 

Les institucions participants són:
Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Barcelona
Universitat de Girona Universitat de Lleida
Universitat de Vic Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull Universitat Rovira i Virgili
Biblioteca de Catalunya  

USUARIS

Els usuaris autoritzats d’aquest servei han de ser sempre usuaris en actiu (matriculats):
- Alumnes de grau i màsters
- Doctorands
- Professors, PDI i PAS


Els usuaris que tinguin la matrícula caducada, tinguin el màxim de documents en préstec permès, tinguin pendent retornar algun document amb retard o estiguin bloquejats per haver retornat amb retard algun document, NO podran gaudir d'aquest servei.

NO són usuaris autoritzats els antics alumnes associats, tot i tenir els pagaments vigents de l'Associació corresponent. 

PRÉSTEC
 
Es podran sol·licitar els documents per dues vies: 
a) Préstec in situ: presencialment, a la Biblioteca on es troben dipositats, i presentant el vostre carnet universitari.
b) Puc via web: remotament, a través de la interfície Encore del PUC. En aquest cas, us aconsellem que seguiu els següents pasos:
  1. Accedir a El Meu Compte (només és necessari fer-ho un cop per activar el compte)
  2. Buscar el document i seleccionar l'opció "Demanar-ho"
  3. Registrar-se amb l'opció d'identificació de la institució (Identificador: correuiqs@iqs.url.edu + contrasenya del correu)
Si necessiteu més informació, podeu visualitzar aquest vídeo-tutorial o fer una consulta.

El màxim de documents permesos en PUC (a afegir al màxim permès del fons local) és el següent:
 
Tipus d'usuaris Núm. documents Màx. dies documents impresos Màx. dies documents audiovisuals Núm. màxim renovacions
ALUMNES 4 10 5 4
DOCTORANDS 8 20 5 4
PROFESSORS 8 20 5 4
PAS/COL·LABORADORS DOCENTS 8 20 5 4