Préstec

Servei pels usuaris de la Biblioteca IQS que permet endur-se temporalment aquells documents que no siguin exclosos de préstec.
 
Mitjançant l'opció el Meu Compte es pot saber quins llibres es tenen prestats i gestionar renovacions de documents.

DOCUMENTS EXCLOSOS DE PRÉSTEC
  • Obres de referència: diccionaris, enciclopèdies, catàlegs, anuaris i similars
  • Publicacions periòdiques: revistes, diaris i similars
  • Novetats bibliogràfiques exposades mensualment
  • CD-ROM's i altre material no-librari (excepte material d'aprenentatge de llengües)
  • Documents amb distintiu exclòs de préstec (gomet rodó i vermell al llom)

TIPUS DE PRÉSTEC
Segons la tipologia d'usuari es pot gaudir de les següents modalitats de préstec:
 
Tipus d'usuaris Núm. de documents Màx. dies permesos
ALUMNES i ANTICS ALUMNES ASSOCIATS 10 21
DOCTORANDS 10 30
PROFESSORS 30 60
PAS i COL·LABORADORS DOCENTS 10 30
  

Per endur-se un llibre cal entregar, al taulell d'Informació i préstec, el document en qüestió junt amb el  carnet universitari de la URL, el carnet de la Biblioteca IQS o el carnet d' associat (ex-alumnes).

Tots els documents en préstec es poden renovar un màxim de 6 vegades si cap altre usuari els ha sol·licitat. Per renovar el préstec d'un document cal contactar amb el servei de préstec de la Biblioteca, per telèfon, correu electrònic o bé presencialment.
 

RESERVES

Qualsevol document del Catàleg de la URL (excepte documents exclosos) es pot reservar per qualsevol usuari que estigui actiu i sense restriccions (multes, màxim de préstecs permesos...), ja sigui des del propi catàleg (opció disponible prèvia autenticació a El Meu Compte) o sol·licitant-lo al personal bibliotecari al taulell d'Informació i préstec.

- Es poden fer reserves de llibres de qualsevol facultat URL
- Es poden reservar tant llibres disponibles com prestats
- Es pot escollir la ubicació de recollida de les reserves

 

DEVOLUCIONS

Els llibres han de ser retornats obligatòriament dins la data de devolució indicada. Les devolucions es faran al taulell de Biblioteca o a la bústia de retorns (passadís exterior d'entrada a la Sala d'estudi).
En el cas que això no es compleixi, s'aplicaran sancions temporals sobre el dret a utilitzar el servei de préstec. El sistema comptabilitzarà 1 dia de sanció per cada dia de retard i per cada document tornat fora del termini*:
  • 1 document, 3 dies de retard = sanció de 3 dies sense poder agafar qualsevol document en préstec
  • 2 documents, 3 dies de retard cada un = sanció de 6 dies sense poder agafar qualsevol document en préstec
*Els llibres del pla de lectura obligatòria del Grau d'ADE (Assaig de la formació humana), tindran una sanció 5 vegades superior a l'habitual:
  • 1 document, 3 dies de retard = sanció de 15 dies sense poder agafar qualsevol document en préstec
  • 1 document, 10 días de retraso = sanció de 50 dies sense poder agafar qualsevol document en préstec

Els documents no retornats, perduts o maltractats (fulls trencats, guixades, etc...) hauran de ser restituïts per l'usuari. Fins que no es restableixin s'estarà temporalment exclòs del servei de préstec.