Presentació

Benvinguts a la Biblioteca-Centre de Documentació Ernest Solvay de l'Institut Químic de Sarrià.

OBJECTIU

El nostre principal objectiu és aportar els mitjans i serveis bibliotecaris bàsics per contribuir a:

 • els processos de formació i aprenentatge dels estudiants
 • els processos d'investigació i innovació dels estudiants i personal investigador
 • la docència portada a terme pel nostre personal docent
 

FONS BIBLIOGRÀFIC

La Biblioteca d'IQS, de llarga tradició en els camps de la química i l'enginyeria química, s'ha anat especialitzant en altres àmbits, d'acord amb l'oferta d'estudis d'IQS.

Actualment el nostre fons bibliogràfic i documental abasta les següents àrees temàtiques: química, enginyeria química, enginyeria industrial, ciència i tecnologia dels aliments, medi ambient, ciència dels materials, seguretat i higiene industrial, economia, gestió empresarial, ètica, biotecnologia i farmàcia.

La Biblioteca en xifres:
 • Inicis: 1905 (Tortosa), 1916 (Sarrià)
 • Trasllat a la ubicació actual: 1970
 • Ampliació i remodelació: 1995
 • Superfície: 775 m2
 • Capacitat: 170 punts de lectura
 • Prestatgeries: 2.124 m lineals
 • Volums: 65.000
 • Revistes (paper): 822
 • Revistes electròniques: 2.800
 • Bases de dades (subscripció): 16