PRC: nou indicador de publicacions en OA

12/02/2018 - Recursos electrònics

El PRC recull i difon en un únic espai els resultats de la recerca produïda a les universitats i centres de recerca catalans. Adreçat a la comunitat científica local i internacional, així com també a empreses i organitzacions finançadores, el PRC és d’accés obert i es basa en formats estàndard que faciliten la reutilització de les dades.

El Portal és una iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca, portada a terme pel CSUC sota la direcció d’una comissió de vicerectors de recerca i política científica de les universitats catalanes i per representants de centres de recerca que hi participen.

La Comissió Funcional de l’Àrea de Ciència Oberta ha aprovat la inclusió al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) d’un indicador de publicacions en accés obert i tancat. L’indicador, que es basa en el model proposat per NARCIS, mostra el total de publicacions i tesis que hi ha al PRC en accés obert i tancat entre els anys 2010 i 2016. Segons dades d’abril de 2017, la mitjana de publicacions en accés obert és del 28%. El gràfic de publicacions en accés obert i tancat al PRC s’actualitzarà dues vegades l’any.


Font: El blog del CSUC