El Discovery: la nova eina de cerca de les biblioteques de la URL

05/03/2018 - Recursos electrònics

Les biblioteques de la Universitat Ramon Llull (URL) han posat en funcionament un nou cercador, que millora l’accés i la localització dels seus fons documentals.

Aquest cercador és fruit del treball conjunt amb la resta de biblioteques universitàries del CSUC. El principal avantatge d’aquesta nova eina és que cerca, de manera simultània, a la majoria dels recursos d’informació existents a les biblioteques (llibres, articles de revista -electrònics o en paper-, bases de dades, etc.) i també incorpora d’altres en accés obert (TDX, RECERCAT, RACO, DOAJ, Dialnet…).

A més de la qualitat dels resultats que s’hi obtenen, el nou Discovery presenta una interfície més actual i amb més prestacions com, per exemple, la possibilitat d’acotar la cerca per diferents opcions, exportar els resultats seleccionats al gestor de referències Mendeley, enllaçar amb el PUC o amb el servei d’obtenció de documents (quan el document no es trobi disponible a la biblioteca), etc.

Font: Blog del CSUC