DOI (Digital Object Identifier)

Què és el DOI i per a què serveix?
El Digital Object Identifier (DOI) és un sistema d'identificació i intercanvi de propietat intel·lectual a l'entorn digital. És un identificador persistent i unívoc d'objectes digitals (articles, llibres, capítols de llibre, imatges, productes multimèdia, etc.), i un sistema que processa aquest identificador a Internet per oferir serveis digitals.

És com una URL?
El DOI difereix d'una adreça d'Internet (URL) perquè identifica l'objecte (article, llibre, etc.) i no el lloc on es troba.

Com funciona el DOI?
Es composa de dos elements dividits per una barra inclinada: a l'esquerra de la barra hi ha un número (prefix) que identifica l'entitat i que proporciona la International DOI Foundation; a la dreta de la barra hi ha un altre codi (sufix), que proporciona l'entitat que es registra i que pot ser qualsevol cadena alfanumèrica. Aquest sufix pot ser qualsevol identificador estàndar, com per exemple l'ISBN o qualsevol altre identificador propi. El criteri que determina la validesa  d'un DOI és que sigui únic.