Bibliografia bàsica

Periòdicament la Biblioteca demana als professors que ens facin arribar un llistat de la bibliografia bàsica recomanada a les seves assignatures, amb la finalitat de disposar d'un nombre adequat d'aquestes obres en un espai diferenciat de fàcil accés i localització. L'objectiu és aconseguir que hi hagi un mínim de 3 exemplars de cada títol d'obra recomanada, un d'ells Exclòs de préstec per poder ser consultat sempre dins de la Biblioteca.
 
Podeu localitzar-los fàcilment mitjançant el nostre catàleg pel nom de l'assignatura o pel del professor que l'imparteix:
 
ASSIGNATURA PROFESSOR