Bases de dades


USP (UNITED STATES PHARMACOPEIA)

Proporciona accés als estàndares oficials de l'Administració d'Aliments i Medicaments d'EEUU, per medicaments, formes farmacèutiques, excipients, preparats magistrals i d'altres productes terapèutics. La versió actual de les normes USP-NF considerades oficials per la USP són exigibles por la FDA (Foof and Drug Administration) pels medicaments que es fabriquen i comercialitzen a EEUU. És essencial per al control de qualitat, investigació i desenvolupament de mètodes d'anàlisi. Recull les monografies d'excipients, de principis actius i formes i preparacions farmacèutiques. Per més informació, preguntar a Biblioteca.

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry

És una de les obres de referència més importants de la química industrial. Conté 1.000 articles elaborats per 3.000 experts en els respectius camps. Conté 16 millions de paraules, 10.000 taules, 30.000 figures. Les àrees temàtiques que inclou són: química orgànica i inorgànica, materials, productes farmacéutics, polímers i plàstics, metalls i aleacions, biotecnologia, química dels aliments, enginyeria de processos i operacions bàsiques, mètodes analítics, medi ambient, etc.

UNESDOC Open Acces

La UNESCO ha posat en funcionament el seu repositori en accés obert (UNESDOC Open Access), des del qual ofereix més de 300 llibres en línia, i també informes i articles de lliure accés. El UNESDOC Open Access funciona sota el sistema de llicències obertes Creative Commons.
W