Bases de dades


TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté en format digital i d'accés lliure, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i a d'altres comunitats autònomes. Conté més de 17.000 tesis, xifra que augmenta diàriament.

TESEO (Tesis doctorales)

TESEO és una base de dades qué conté tesis doctorals espanyoles des de 1976. És una pàgina creada per permetre al futur doctor introduïr les dades de la seva tesi en el sistema. Aquest controlarà les diferents passes per les que passi la tesi, i un cop aprovada quedarà emmagatzemada en el sistema de consulta de TESEO per poder ser consultada per Internet.   
W