Bases de dades


PubMed

PubMed inclou més de 23 milions de cites de literatura biomèdica de MEDLINE, revistes de ciències de la vida, i llibres electrònics. Les cites poden incloure enllaços a contingut a text complet de PubMed Central i llocs web d'altres editors.       

Passport Euromonitor

Passport Euromonitor és una base de dades especialitzada en estudis de mercat, que proporciona una anàlisi estratègica sobre indústries, països, consumidors i empreses. Proporciona una visió global de la indústria i el panorama econòmic de més de 200 països i 1.150 ciutats. Pots consultar una guia d'ús aquí.
W