Bases de dades


National Center for Biotechnology Information

El National Center for Biotechnology Information (NCBI) forma part de la National Library of Medicine, i la seva missió és arribar a ser una reconeguda font d'informació a la disciplina de la biologia molecular. Emmagatzema i constantment actualitza la informació referent a seqüències genòmiques a GenBank, un índex d'articles científics referents a la biomedicina, biotecnologia, bioquímica, genètica i genòmica a PubMed, una recopilació de malalties genètiques humanes a OMIM, a més d'altres dades biotecnològiques de rellevància a diverses bases de dades. Totes les bases de dades del NCBI estan disponibles en línia de forma gratuïta, i són accessibles utilitzant el cercador Entrez.
W