Bases de dades


ISI Web of Science

Base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes, que ofereix accés a informació actual i retrospectiva de resums d'autor i índexs de cites de prop de 9.300 publicacions internacionals en els camps de les ciències, les ciències socials, les arts i les humanitats.

ITC MARKET ANALYSIS TOOLS

Base de dades de comerç internacional Trade Map (estadístiques mensuals, trimestrals o anuals, tendències i indicadors de fluxos de comerç internacional...); Market Access Map (aranzels, indicadors de protecció i simulacions d'aranzels...); Investment Map (inversió directa estrangera (IDE), comerç, accés a mercat i dades de filials estrangeres per preparar estratègies de promoció d'IDE...); Standards Map (accés a informació comprensiva en estàndards privats per augmentar les oportunitats per la producció i intercanvi comercial sostenible).
Cal registrar-se amb una adreça d'email.
W