Bases de dades


ERIC

Educational Resource Information Center (ERIC) és una de les bases de dades bibliogràfiques més importants sobre ensenyament, formació i educació. Conté més de 1,3 milions de referències, i en alguns casos també s'inclou el text complet. 

European Pharmacopoeia

La Farmacopea Europea inclou una àmplia gamma de principio actius i excipients usats pet preparar productes farmacéutics a Europa (substàncies químiques, antibiòtics, vacunes per a us humà o veterinari, etc. També conté monografies que descriuen normes de qualitat per tots els principals medicaments usats a Europa. Està elaborada per la Direcció Europea de Qualitat dels Medicaments (EDQM). Per més informació, preguntar a Biblioteca.

EUR-Lex

EUR-Lex ofereix gratuïtament i en les 24 llengües oficials de la UE: el Diari Oficial de la Unió Europea, la legislació de la UE (tractats, directives, reglaments, legislació consolidada, etc.), els textos preparatoris (propostes legislatives, informes, llibres verds i blancs, etc.), la jurisprudència de la UE (sentències, autos, etc.), acords internacionals, documents de la AELC, i d'altres documents públics.

A més, EUR-Lex permet seguir pas a pas els procediments legislatius. La base de dades s'actualitza diàriament, i té més de 3 milions d'entrades, que recullen textos des de 1951.
W