Bases de dades


Capital IQ

Capital IQ és una base de dades de referència en l'àmbit de la informació comptable i financera. Proporciona informació detallada relativa als estats comptables de les empreses cotitzades d'arreu del món, així com informació de mercat, com cotitzacions, volums de negociació, etc. També ofereix informació de caràcter qualitatiu, com per exemple la relativa als membres del Consell d'Administració i de l'Alta Direcció de cada empresa.
Accés restringit a usuaris concrets d'IQS. Per més informació, preguntar a 
Biblioteca.
W