Bases de dades


Business Source Elite

Base de dades que proporciona accés al text complet de més de 1.200 revistes acadèmiques i d'investigació de l'àrea de l'economia, l'empresa, comptabilitat o banca, entre d'altres. Per a més informació i manuals d'ús, consulta aquí.

BOE (Boletín Oficial del Estado)

Portal oficial del BOE que permet consultar el butlletí a partir de la seva data de publicació, mitjançant la cerca per data. Es pot consultar la legislació des de 1960 per Seccions, a excepció de la Secció V des de 1995, i el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), des de 2001 fins l'actualitat.
W