Bases de dades


Aranzadi (Westlaw bibliotecas)

Base de dades de legislació i jurisprudència de l'editorial Thomson Reuters que s'actualitza diariàment i que ofereix legislació de tots els àmbits.

Access to Research

Access to Research és un repositori d'articles acadèmics, disponibles de forma gratuïta, a través de les biblioteques públiques del Regne Unit, que participen en un projecte de col·laboració entre biblioteques i editorials, que dipositen el contingut acadèmic en accés obert. Es poden trobar articles de diverses disciplines com art, arquitectura, negocis, enginyeria, història, llengües, política, filosofia, matemàtiques i ciències. Els usuaris poden fer cerques per paraula clau, per títol, per autor, per matèria, etc., veure els resultats i accedir al contingut a través de la plana web de l’editorial; també, es poden refinar els resultats recuperats (any de publicació, tipus de document, etc.). El servei és accessible des de qualsevol terminal amb accés a internet, i proporciona en alguns casos els articles, i en d'altres, només els resums dels articles.

Audit Analytics

Audit Analytics permet accedir a informació en detall d'auditoria sobre més de 1.500 empreses de comptabilitat i 20.000 empreses registrades públicament. Permet saber qui està auditant a qui i quant està pagant per quins serveis. Permet la creació d'informes per auditor, honoraris, ubicació, indústria i més.
Accés restringit a usuaris concrets d'IQS. Par a més informació, preguntar a Biblioteca.
W