Biblioteques URL

La Universitat Ramon Llull compta actualment amb 15 biblioteques especialitzades, la majoria d'elles distribuïdes a l'àrea nord de Barcelona.
 
  • Tot alumne matriculat i treballadors en actiu (tant PDI com PAS) poden accedir a qualsevol de les biblioteques. No podran accedir-hi antics alumnes (membres d'associacions o no) ni altre tipus de personal, tot i que tinguin accés a la Biblioteca d'IQS
  • És necessari acudir degudament identificats amb el carnet d'estudiant URL o carnet de Biblioteca IQS en vigor (no es permetrà l'accés si el carnet està caducat). Si el centre encara no ha lliurat el carnet, es podrà presentar el full de matrícula imprès
  • Les biblioteques es reserven el dret de limitar l'accés en èpoques de màxima afluència, en favor dels seus estudiants
  • Es podrà accedir al servei de préstec Llull in situ sempre que l'usuari acompleixi amb els criteris

Podeu consultar les adreces i horaris habituals de cada biblioteca.
Per a èpoques d'exàmens i/o vacances, consultar els horaris especials a la Biblioteca IQS o contactant amb cada centre.